Odborná příprava a školení

Díky mé přípravě jsem získala několik odborných kvalifikací a certifikátů. Vždy jsem se zaměřovala na německou právní terminologii, a proto jsem absolvovala odborný kurz pro soudní tlumočníky JURIDIKUM na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Složila jsem tři státní jazykové zkoušky – všeobecnou státní zkoušku C1 pro německý jazyk, speciální překladatelskou státní zkoušku C2 a speciální tlumočnickou státní zkoušku C2.

Účastním se pravidelně seminářů Komory soudních tlumočníků.