Česky

§ DE ověřené překlady z/do německého jazyka
překlady nizozemština → čeština
§ CZ – Ermächtigte Übersetzerin für die tschechische Sprache

MŮJ PROFIL

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKY

 • Překlady a tlumočení provádím pro jazyky: němčina, čeština a nizozemština.
 • Mým mateřským jazykem je čeština.

PŘEKLADY

Provádím překlady pro jazyky – němčina, čeština a nizozemština v následujících oborech:

Právo – právo nemovitostí, trestní právo, obchodní právo, občanské právo, právo obchodních korporací, rodinné právo

Stavební obor – projektová dokumentace, popis stavby, výkazy výměr, znalecké posudky, výběrová řízení, stavební povolení, archeologické průzkumy, vyjádření dotčených orgánů státní správy

Účetnictví – roční závěrky, auditorské zprávy, úvěrové smlouvy, daňová přiznání

Nemovitosti – nájemní smlouvy, kupní smlouvy, Letter of Intent

Listiny – rodné listy, vysvědčení, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku

Architektura – znalecké posudky

 

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

TLUMOČENÍ

Jako tlumočník pro jazykové kombinace čeština – němčina nabízím:

Obousměrné konsekutivní tlumočení např. úřední jednání, soudní řízení, tlumočení při obchodním jednání, jednání s bankovními institucemi, s daňovými poradci a účetními společnosti,

Doprovodné tlumočení např. při návštěvě notáře, úřadů a jiných orgánů státní správy, prohlídka nemovitosti, kontrolní den na stavbě

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

REFERENCE

Předložím ráda na vyžádání.

CENY

Překlady

Výše ceny se řídí obtížností a délkou textu, dodací lhůtou a účelem překladu.

Cena za překlad je účtovaná podle počtu normořádků (55 úhozů) nebo normostránek (1800 znaků).

Odhad ceny vyhotovím obratem po předložení úplného textu k překladu.

K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši 21%.

 

Tlumočení

Cena za tlumočení je sjednávaná podle hodinového honoráře.

Doba strávená cestou se rovněž započítává do pracovní doby.

Konkrétní dohoda o honoráři může být učiněna teprve podle individuálních požadavků klienta.

TIRÁŽ

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu.

Soudní tlumočnice pro německý jazyk.

 

Tel.: 00420723861134

simona.furst@gmail.com

IČO: 74591312

DIČ: CZ 7652141211

 

Vydavatel se snaží na stránce uvádět přesné a aktuální informace, nepřebírá však žádnou odpovědnost za neúplnost nebo chyby obsahu.

Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání.

Členství: ATICOM

 

KONTAKT

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu

Soudní tlumočník pro německý jazyk

 

E-Mail:                  simona.furst@gmail.com

LinkedIn               https://de.linkedin.com/pub/simona-furstova/b3/4/321

Skype                    simona.furstova

Tel.: 00420723861134

 

IČO: 74591312              DIČ: CZ 7652141211

jsem plátcem DPH

 

ADRESA

Sídlo:

Bezdrevská 12

370 11 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Všeměry 10

381 01 Český Krumlov

ČESKÁ REPUBLIKA

MŮJ PROFIL

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKY

 • Překlady a tlumočení provádím pro jazyky: němčina, čeština a nizozemština.
 • Mým mateřským jazykem je čeština.

PŘEKLADY

Provádím překlady pro jazyky – němčina, čeština a nizozemština v následujících oborech:

Právo – právo nemovitostí, trestní právo, obchodní právo, občanské právo, právo obchodních korporací, rodinné právo

Stavební obor – projektová dokumentace, popis stavby, výkazy výměr, znalecké posudky, výběrová řízení, stavební povolení, archeologické průzkumy, vyjádření dotčených orgánů státní správy

Účetnictví – roční závěrky, auditorské zprávy, úvěrové smlouvy, daňová přiznání

Nemovitosti – nájemní smlouvy, kupní smlouvy, Letter of Intent

Listiny – rodné listy, vysvědčení, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku

Architektura – znalecké posudky

 

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

TLUMOČENÍ

Jako tlumočník pro jazykové kombinace čeština – němčina nabízím:

Obousměrné konsekutivní tlumočení např. úřední jednání, soudní řízení, tlumočení při obchodním jednání, jednání s bankovními institucemi, s daňovými poradci a účetními společnosti,

Doprovodné tlumočení např. při návštěvě notáře, úřadů a jiných orgánů státní správy, prohlídka nemovitosti, kontrolní den na stavbě

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

REFERENCE

Předložím ráda na vyžádání.

CENY

Překlady

Výše ceny se řídí obtížností a délkou textu, dodací lhůtou a účelem překladu.

Cena za překlad je účtovaná podle počtu normořádků (55 úhozů) nebo normostránek (1800 znaků).

Odhad ceny vyhotovím obratem po předložení úplného textu k překladu.

K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši 21%.

 

Tlumočení

Cena za tlumočení je sjednávaná podle hodinového honoráře.

Doba strávená cestou se rovněž započítává do pracovní doby.

Konkrétní dohoda o honoráři může být učiněna teprve podle individuálních požadavků klienta.

TIRÁŽ

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu.

Soudní tlumočnice pro německý jazyk.

 

Tel.: 00420723861134

simona.furst@gmail.com

IČO: 74591312

DIČ: CZ 7652141211

 

Vydavatel se snaží na stránce uvádět přesné a aktuální informace, nepřebírá však žádnou odpovědnost za neúplnost nebo chyby obsahu.

Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání.

Členství: ATICOM

 

KONTAKT

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu

Soudní tlumočník pro německý jazyk

 

E-Mail:                  simona.furst@gmail.com

LinkedIn               https://de.linkedin.com/pub/simona-furstova/b3/4/321

Skype                    simona.furstova

Tel.: 00420723861134

 

IČO: 74591312              DIČ: CZ 7652141211

jsem plátcem DPH

 

ADRESA

Sídlo:

Bezdrevská 12

370 11 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Všeměry 10

381 01 Český Krumlov

ČESKÁ REPUBLIKA

MŮJ PROFIL

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKY

 • Překlady a tlumočení provádím pro jazyky: němčina, čeština a nizozemština.
 • Mým mateřským jazykem je čeština.

PŘEKLADY

Provádím překlady pro jazyky – němčina, čeština a nizozemština v následujících oborech:

Právo – právo nemovitostí, trestní právo, obchodní právo, občanské právo, právo obchodních korporací, rodinné právo

Stavební obor – projektová dokumentace, popis stavby, výkazy výměr, znalecké posudky, výběrová řízení, stavební povolení, archeologické průzkumy, vyjádření dotčených orgánů státní správy

Účetnictví – roční závěrky, auditorské zprávy, úvěrové smlouvy, daňová přiznání

Nemovitosti – nájemní smlouvy, kupní smlouvy, Letter of Intent

Listiny – rodné listy, vysvědčení, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku

Architektura – znalecké posudky

 

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

TLUMOČENÍ

Jako tlumočník pro jazykové kombinace čeština – němčina nabízím:

Obousměrné konsekutivní tlumočení např. úřední jednání, soudní řízení, tlumočení při obchodním jednání, jednání s bankovními institucemi, s daňovými poradci a účetními společnosti,

Doprovodné tlumočení např. při návštěvě notáře, úřadů a jiných orgánů státní správy, prohlídka nemovitosti, kontrolní den na stavbě

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

REFERENCE

Předložím ráda na vyžádání.

CENY

Překlady

Výše ceny se řídí obtížností a délkou textu, dodací lhůtou a účelem překladu.

Cena za překlad je účtovaná podle počtu normořádků (55 úhozů) nebo normostránek (1800 znaků).

Odhad ceny vyhotovím obratem po předložení úplného textu k překladu.

K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši 21%.

 

Tlumočení

Cena za tlumočení je sjednávaná podle hodinového honoráře.

Doba strávená cestou se rovněž započítává do pracovní doby.

Konkrétní dohoda o honoráři může být učiněna teprve podle individuálních požadavků klienta.

TIRÁŽ

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu.

Soudní tlumočnice pro německý jazyk.

 

Tel.: 00420723861134

simona.furst@gmail.com

IČO: 74591312

DIČ: CZ 7652141211

 

Vydavatel se snaží na stránce uvádět přesné a aktuální informace, nepřebírá však žádnou odpovědnost za neúplnost nebo chyby obsahu.

Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání.

Členství: ATICOM

 

KONTAKT

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu

Soudní tlumočník pro německý jazyk

 

E-Mail:                  simona.furst@gmail.com

LinkedIn               https://de.linkedin.com/pub/simona-furstova/b3/4/321

Skype                    simona.furstova

Tel.: 00420723861134

 

IČO: 74591312              DIČ: CZ 7652141211

jsem plátcem DPH

 

ADRESA

Sídlo:

Bezdrevská 12

370 11 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Všeměry 10

381 01 Český Krumlov

ČESKÁ REPUBLIKA

MŮJ PROFIL

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKY

 • Překlady a tlumočení provádím pro jazyky: němčina, čeština a nizozemština.
 • Mým mateřským jazykem je čeština.

PŘEKLADY

Provádím překlady pro jazyky – němčina, čeština a nizozemština v následujících oborech:

Právo – právo nemovitostí, trestní právo, obchodní právo, občanské právo, právo obchodních korporací, rodinné právo

Stavební obor – projektová dokumentace, popis stavby, výkazy výměr, znalecké posudky, výběrová řízení, stavební povolení, archeologické průzkumy, vyjádření dotčených orgánů státní správy

Účetnictví – roční závěrky, auditorské zprávy, úvěrové smlouvy, daňová přiznání

Nemovitosti – nájemní smlouvy, kupní smlouvy, Letter of Intent

Listiny – rodné listy, vysvědčení, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku

Architektura – znalecké posudky

 

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

TLUMOČENÍ

Jako tlumočník pro jazykové kombinace čeština – němčina nabízím:

Obousměrné konsekutivní tlumočení např. úřední jednání, soudní řízení, tlumočení při obchodním jednání, jednání s bankovními institucemi, s daňovými poradci a účetními společnosti,

Doprovodné tlumočení např. při návštěvě notáře, úřadů a jiných orgánů státní správy, prohlídka nemovitosti, kontrolní den na stavbě

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

REFERENCE

Předložím ráda na vyžádání.

CENY

Překlady

Výše ceny se řídí obtížností a délkou textu, dodací lhůtou a účelem překladu.

Cena za překlad je účtovaná podle počtu normořádků (55 úhozů) nebo normostránek (1800 znaků).

Odhad ceny vyhotovím obratem po předložení úplného textu k překladu.

K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši 21%.

 

Tlumočení

Cena za tlumočení je sjednávaná podle hodinového honoráře.

Doba strávená cestou se rovněž započítává do pracovní doby.

Konkrétní dohoda o honoráři může být učiněna teprve podle individuálních požadavků klienta.

TIRÁŽ

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu.

Soudní tlumočnice pro německý jazyk.

 

Tel.: 00420723861134

simona.furst@gmail.com

IČO: 74591312

DIČ: CZ 7652141211

 

Vydavatel se snaží na stránce uvádět přesné a aktuální informace, nepřebírá však žádnou odpovědnost za neúplnost nebo chyby obsahu.

Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání.

Členství: ATICOM

 

KONTAKT

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu

Soudní tlumočník pro německý jazyk

 

E-Mail:                  simona.furst@gmail.com

LinkedIn               https://de.linkedin.com/pub/simona-furstova/b3/4/321

Skype                    simona.furstova

Tel.: 00420723861134

 

IČO: 74591312              DIČ: CZ 7652141211

jsem plátcem DPH

 

ADRESA

Sídlo:

Bezdrevská 12

370 11 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Všeměry 10

381 01 Český Krumlov

ČESKÁ REPUBLIKA

MŮJ PROFIL

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKY

 • Překlady a tlumočení provádím pro jazyky: němčina, čeština a nizozemština.
 • Mým mateřským jazykem je čeština.

PŘEKLADY

Provádím překlady pro jazyky – němčina, čeština a nizozemština v následujících oborech:

Právo – právo nemovitostí, trestní právo, obchodní právo, občanské právo, právo obchodních korporací, rodinné právo

Stavební obor – projektová dokumentace, popis stavby, výkazy výměr, znalecké posudky, výběrová řízení, stavební povolení, archeologické průzkumy, vyjádření dotčených orgánů státní správy

Účetnictví – roční závěrky, auditorské zprávy, úvěrové smlouvy, daňová přiznání

Nemovitosti – nájemní smlouvy, kupní smlouvy, Letter of Intent

Listiny – rodné listy, vysvědčení, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku

Architektura – znalecké posudky

 

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

TLUMOČENÍ

Jako tlumočník pro jazykové kombinace čeština – němčina nabízím:

Obousměrné konsekutivní tlumočení např. úřední jednání, soudní řízení, tlumočení při obchodním jednání, jednání s bankovními institucemi, s daňovými poradci a účetními společnosti,

Doprovodné tlumočení např. při návštěvě notáře, úřadů a jiných orgánů státní správy, prohlídka nemovitosti, kontrolní den na stavbě

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

REFERENCE

Předložím ráda na vyžádání.

CENY

Překlady

Výše ceny se řídí obtížností a délkou textu, dodací lhůtou a účelem překladu.

Cena za překlad je účtovaná podle počtu normořádků (55 úhozů) nebo normostránek (1800 znaků).

Odhad ceny vyhotovím obratem po předložení úplného textu k překladu.

K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši 21%.

 

Tlumočení

Cena za tlumočení je sjednávaná podle hodinového honoráře.

Doba strávená cestou se rovněž započítává do pracovní doby.

Konkrétní dohoda o honoráři může být učiněna teprve podle individuálních požadavků klienta.

TIRÁŽ

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu.

Soudní tlumočnice pro německý jazyk.

 

Tel.: 00420723861134

simona.furst@gmail.com

IČO: 74591312

DIČ: CZ 7652141211

 

Vydavatel se snaží na stránce uvádět přesné a aktuální informace, nepřebírá však žádnou odpovědnost za neúplnost nebo chyby obsahu.

Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání.

Členství: ATICOM

 

KONTAKT

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu

Soudní tlumočník pro německý jazyk

 

E-Mail:                  simona.furst@gmail.com

LinkedIn               https://de.linkedin.com/pub/simona-furstova/b3/4/321

Skype                    simona.furstova

Tel.: 00420723861134

 

IČO: 74591312              DIČ: CZ 7652141211

jsem plátcem DPH

 

ADRESA

Sídlo:

Bezdrevská 12

370 11 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Všeměry 10

381 01 Český Krumlov

ČESKÁ REPUBLIKA

MŮJ PROFIL

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKY

 • Překlady a tlumočení provádím pro jazyky: němčina, čeština a nizozemština.
 • Mým mateřským jazykem je čeština.

PŘEKLADY

Provádím překlady pro jazyky – němčina, čeština a nizozemština v následujících oborech:

Právo – právo nemovitostí, trestní právo, obchodní právo, občanské právo, právo obchodních korporací, rodinné právo

Stavební obor – projektová dokumentace, popis stavby, výkazy výměr, znalecké posudky, výběrová řízení, stavební povolení, archeologické průzkumy, vyjádření dotčených orgánů státní správy

Účetnictví – roční závěrky, auditorské zprávy, úvěrové smlouvy, daňová přiznání

Nemovitosti – nájemní smlouvy, kupní smlouvy, Letter of Intent

Listiny – rodné listy, vysvědčení, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku

Architektura – znalecké posudky

 

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

TLUMOČENÍ

Jako tlumočník pro jazykové kombinace čeština – němčina nabízím:

Obousměrné konsekutivní tlumočení např. úřední jednání, soudní řízení, tlumočení při obchodním jednání, jednání s bankovními institucemi, s daňovými poradci a účetními společnosti,

Doprovodné tlumočení např. při návštěvě notáře, úřadů a jiných orgánů státní správy, prohlídka nemovitosti, kontrolní den na stavbě

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina – nizozemština
 • JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ – Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

REFERENCE

Předložím ráda na vyžádání.

CENY

Překlady

Výše ceny se řídí obtížností a délkou textu, dodací lhůtou a účelem překladu.

Cena za překlad je účtovaná podle počtu normořádků (55 úhozů) nebo normostránek (1800 znaků).

Odhad ceny vyhotovím obratem po předložení úplného textu k překladu.

K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši 21%.

 

Tlumočení

Cena za tlumočení je sjednávaná podle hodinového honoráře.

Doba strávená cestou se rovněž započítává do pracovní doby.

Konkrétní dohoda o honoráři může být učiněna teprve podle individuálních požadavků klienta.

TIRÁŽ

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu.

Soudní tlumočnice pro německý jazyk.

 

Tel.: 00420723861134

simona.furst@gmail.com

IČO: 74591312

DIČ: CZ 7652141211

 

Vydavatel se snaží na stránce uvádět přesné a aktuální informace, nepřebírá však žádnou odpovědnost za neúplnost nebo chyby obsahu.

Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání.

Členství: ATICOM

 

KONTAKT

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu

Soudní tlumočník pro německý jazyk

 

E-Mail:                  simona.furst@gmail.com

LinkedIn               https://de.linkedin.com/pub/simona-furstova/b3/4/321

Skype                    simona.furstova

Tel.: 00420723861134

 

IČO: 74591312              DIČ: CZ 7652141211

jsem plátcem DPH

 

ADRESA

Sídlo:

Bezdrevská 12

370 11 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Všeměry 10

381 01 Český Krumlov

ČESKÁ REPUBLIKA

MŮJ PROFIL
 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina - nizozemština
 • JURIDIKUM - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ - Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKY
 • Překlady a tlumočení provádím pro jazyky: němčina, čeština a nizozemština.
 • Mým mateřským jazykem je čeština.
PŘEKLADY

Provádím překlady pro jazyky – němčina, čeština a nizozemština v následujících oborech:

Právo – právo nemovitostí, trestní právo, obchodní právo, občanské právo, právo obchodních korporací, rodinné právo

Stavební obor – projektová dokumentace, popis stavby, výkazy výměr, znalecké posudky, výběrová řízení, stavební povolení, archeologické průzkumy, vyjádření dotčených orgánů státní správy

Účetnictví – roční závěrky, auditorské zprávy, úvěrové smlouvy, daňová přiznání

Nemovitosti – nájemní smlouvy, kupní smlouvy, Letter of Intent

Listiny – rodné listy, vysvědčení, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku

Architektura – znalecké posudky

 

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

TLUMOČENÍ

Jako tlumočník pro jazykové kombinace čeština – němčina nabízím:

Obousměrné konsekutivní tlumočení např. úřední jednání, soudní řízení, tlumočení při obchodním jednání, jednání s bankovními institucemi, s daňovými poradci a účetními společnosti,

Doprovodné tlumočení např. při návštěvě notáře, úřadů a jiných orgánů státní správy, prohlídka nemovitosti, kontrolní den na stavbě

Jazykové kombinace:

čeština – němčina

čeština – nizozemština

mateřský jazyk: čeština

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ
 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina - nizozemština
 • JURIDIKUM - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ - Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ
 • ITV Hogeschool Utrecht – vysokoškolské vzdělání v oboru translatologie němčina - nizozemština
 • JURIDIKUM - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk
 • Všeobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)
 • Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen – Zertifikat Deutsche Rechtssprache
 • Komora soudních tlumočníků České republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo     nemovitostí, pracovní právo, leasing, praktický kurz pro soudní tlumočníky
 • Fit International Legal Forum v Bonnu
 • Tolk- en Vertaalcongres “The Language Industry 4.0: Embracing the future?“ - Breda
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
 • Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede
 • NT2 – státní jazyková zkouška z nizozemštiny

 

REFERENCE

Předložím ráda na vyžádání.

CENY

Překlady

Výše ceny se řídí obtížností a délkou textu, dodací lhůtou a účelem překladu.

Cena za překlad je účtovaná podle počtu normořádků (55 úhozů) nebo normostránek (1800 znaků).

Odhad ceny vyhotovím obratem po předložení úplného textu k překladu.

K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši 21%.

 

Tlumočení

Cena za tlumočení je sjednávaná podle hodinového honoráře.

Doba strávená cestou se rovněž započítává do pracovní doby.

Konkrétní dohoda o honoráři může být učiněna teprve podle individuálních požadavků klienta.

TIRÁŽ

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu.

Soudní tlumočnice pro německý jazyk.

 

Tel.: 00420723861134

simona.furst@gmail.com

IČO: 74591312

DIČ: CZ 7652141211

 

Vydavatel se snaží na stránce uvádět přesné a aktuální informace, nepřebírá však žádnou odpovědnost za neúplnost nebo chyby obsahu.

Vydavatel nenese odpovědnost za žádné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání.

Členství: ATICOM

 

KONTAKT

Simona Fürstová

Překladatelka pro němčinu, češtinu a nizozemštinu

Soudní tlumočník pro německý jazyk

 

E-Mail:                  simona.furst@gmail.com

LinkedIn               https://de.linkedin.com/pub/simona-furstova/b3/4/321

Skype                    simona.furstova

Tel.: 00420723861134

 

IČO: 74591312              DIČ: CZ 7652141211

jsem plátcem DPH

 

ADRESA

Sídlo:

Bezdrevská 12

370 11 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Všeměry 10

381 01 Český Krumlov

ČESKÁ REPUBLIKA