Jazyky

Překlady a tlumočení provádím pro jazyky: němčina, čeština a nizozemština.

Mým mateřským jazykem je čeština.