Jazykové vzdělání

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache

JURIDIKUM – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Speciální státní zkouška překladatelská C2 (r. 2010) – německý jazyk

Speciální státní zkouška tlumočnická C2 (r. 2010) – německý jazyk

Všobecná státní zkouška C1 – německý jazyk (r. 2009)

Komora soudních tlumočníků České Republiky – účast na terminologických seminářích – trestní právo, rodinné právo, obchodní právo, právo nemovitostí, praktický kurz pro soudní tlumočníky

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Studium nizozemštiny na Talen Twente Enschede

NT2 – státní zkouška z nizozemštiny